A bérkalkulátor elemei

A bérkalkulátor alábbi összefoglalója egy rövid használati útmutatót, illetve áttekintést ad a QualitySoft bérkalkulátor elemeiről.

 1. A bérkalkulátor jogviszony jellege eleme

  Bevezetőként fontos megemlíteni, hogy amíg a 90-es években elsősorban a termék és a szolgáltatás (létezése és elérhetősége) jelentette a versenyelőnyt, a jelenlegi telített piacon az emberi erőforrás által hozzáadott érték lett a meghatározó.

  1. Munkavállaló:

   Az a természetes személy, aki munkaszerződés alapján (munkaviszonyban) munkát végez.

   Főállású vállalkozó:

   Lehet egyéni és társas vállalkozó. Ha a főtevékenysége a TEÁOR és FEOR szerinti 1-8. csoportba tartozik (középfokú végzettséget, szakképzettséget igénylő munka), akkor legalább a garantált bérminimum alapján kell fizetni a közterheket. Ha a 9. csoportba tartozik (például takarító), akkor a minimálbér alapján számolhatunk.

   Főállású átalányadózó egyéni vállalkozó:

   Ha az egyéni vállalkozó ezt az adózási formát választja, akkor a költségeit átalányban (tevékenységtől függően: 40, 80, 90 %) állapíthatja meg és az éves minimálbér feléig adómentes. Főállású EV esetén azonban ekkor is minden hónapban meg kell fizetni a minimum közterheket.

   EKHO (egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás):

   A döntően művészet, kultúra, sajtó területén tevékenykedők egyszerűsített adózási módja. Választási feltétele, hogy az adózónak rendelkeznie kell olyan jövedelemmel, amely után az általános szabályok szerint fizeti meg az adókat és járulékokat. A nem EKHO-s jövedelem mértékétől függ az EKHO-s jövedelem bevételi értékhatára.

   Megbízási díj:

   A megbízási szerződés a más részére végzett tevékenység jellemző szerződése. Az ilyen munkáért járó jövedelmet nevezzük megbízási díjnak. A megbízási díj adó és járulék vonzata megegyezik a munkabérnél felsoroltakkal, kivéve, ha a jövedelem összege nem éri el a minimálbér 30 %-át. Ezen összeg alatt nem keletkezik járulékfizetési kötelezettség.

   Többműszakos munka:

   Ha a munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változik, a 18 és 06 óra közötti időtartam alatt történő munkavégzésre 30% műszakpótlék jár. Ha műszakpótlékot nem kap a dolgozó, akkor éjszakai munkavégzés esetén 15% éjszakai pótlék jár.

 2. A bérkalkulátor bruttó havi összeg eleme:

  azon pénzbeli juttatások, amelyek az adóalapot képezik. Ide tartozik a munkabér, valamint ezen felül a jutalom, prémium, bónusz, jutalék, kompenzáció, stb. Nem számít bele a béren kívüli juttatás (SZÉP kártya megadott értékhatárok alatt) és az egyes meghatározott juttatások (pl. csekély értékű ajándék, reprezentáció, stb). Vállalkozó esetén a vállakozói kivét tartozik ide.

  A bérkalkulátor gyermekek száma eleme:

  ide a kedvezményezett eltartottak számítanak a kalkuláció szempontjából. Kedvezményezett eltartott az, aki után családi pótlék jár (91 nap után a magzat is, ha az orvos ad igazolást a várandósságról).

  A bérkalkulátor további adóalap kedvezmény elemei:

  A négy-, vagy többgyermekes anyák, illetve a 25 év alattiak adóalap kedvezményben részesülnek. Itt jelölhető továbbá a személyi és első házas kedvezmény igénybevétele.

  A bérkalkulátor éves bruttó jövedelem eleme:

  a bruttó havi munkabér éves összege.

  A bérkalkulátor számított szja eleme:

  a személyi jövedelemadó, amely a bruttó bér után számítandó.

  A bérkalkulátor családi adóalap kedvezmény eleme:

  a gyermekek számától függően vehető igénybe. 3 gyermek után a kedvezmény jelentősen megnő, amely az első két gyermeket is azonos mértékben érinti.

  A bérkalkulátor egyéb adóalap kedvezmény elemei:

  a négy-, vagy többgyermekes anyák, a 25 év alattiak kedvezménye, illetve a személyi és az első házas kedvezmény.

  A bérkalkulátor kedvezményekkel csökkentett szja eleme:

  a kedvezményekkel csökkentett személyi jövedelemadót mutatja.

  A bérkalkulátor társadalombiztosítási járulék (18,5%) eleme:

  a nyugdíj- és egészégbiztosítási ellátások, valamint munkaerőpiaci célok fedezetére fizetett járulék.

  A bérkalkulátor családi járulékkedvezmény eleme:

  A családi kedvezményből az adóalap kedvezmény igénybevétele után megmaradó összeget járulék kedvezményként lehet igénybevenni.

  A bérkalkulátor kedvezményekkel csökkentett járulék eleme:

  a kedvezménnyel csökkentett társadalombiztosítási járulékot mutatja.

  A bérkalkulátor havi összes levonás a bruttó bérből eleme:

  megmutatja az összes levonást, amely a munkavállaló terhét képezi (azonban a munkaadó utalja át az állam felé). A bruttó bér és ezen összeg különbözeteként kapjuk meg a nettó bért.

  A bérkalkulátor szociális hozzájárulási adó (13%) eleme:

  Az adó megfizetése a társadalombiztosítási ellátásra és álláskeresési ellátásra nem jogosít, vagyis nem jár érte ellenszolgáltatás. Az adó alanya a kifizető, az egyéni és a társas vállalkozó, de a mezőgazdasági őstermelő is.

  A bérkalkulátor havi összes munkaadói teher eleme:

  amely a munkaadót terheli, mint adóelem.

  A bérkalkulátor összesen havonta az államnak fizetendő eleme:

  az összes állam felé fizetendő adó a munkavállaló és munkaadó részéről együttesen.

  A bérkalkulátor munkaadó összes havi költsége eleme:

  az a pénzösszeg, amelyet a munkáltatónak a munkavállaló és az állam felé ki kell fizetnie.

  A bérkalkulátor nettó havi munkabér eleme:

  az a pénzösszeg, amit a munkavállaló kézhez kap, vagy a számlájára utalnak.

Családi pótlék

A családi pótlék nem képezi a bér részét, így azt a bérkalkulátortól külön kezeljük. Ennek mértéke törvény által szabályozott és a gyermekek számától függ:

A családi pótlékot a Magyar Államkincstár utalja át a kismamáknak közvetlenül.